Tarieven 2015

Een bezoek aan de tandarts of de orthodontist is in 2015 goedkoper geworden. De tarieven in de mondzorg zijn gedaald, in het bijzonder die van implantologie. De tariefaanpassing is gebaseerd op een kostenonderzoek en de herijking van de arbeidskostencomponent.

De tarieven voor de tandheelkundige zorg zijn gedaald met 5,15% door een nieuwe onderbouwing op basis van een kostenonderzoek én een aangepaste arbeidskostencomponent. Voor implantologie geldt een daling van ruim 19%. Voor orthodontie is de consument ongeveer 1,5% minder kwijt. De nieuwe tarieven zijn ingegaan in op 1 juli 2015. Met dit nieuwe onderzoek is de tariefonderbouwing in de mondzorg in zijn geheel herijkt, up-to-date en biedt zo de nodige rust en stabiliteit voor het veld.

Hieronder kunt u meer lezen over de tarieven voor 2015.

Techniek- en materiaalkosten

Dit zijn de kosten die gemaakt worden voor het maken van een werkstuk zoals een prothese, kroon of brug. De kosten hiervan kan per werkstuk en per patiënt verschillen.

Klik hier voor de tandartstarieven per 1 juli 2015.

 

Een kroon voor slechts 99,-