Tarieven 2014

Sinds januari 2013 zijn de vrije tarieven voor tandheelkundige behandelingen opgeheven. Alle tandheelkundige zorgaanbieders in Nederland hanteren nu dezelfde prijslijst, opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. 
Een behandeling is opgedeeld in codes. Een code bestaat uit een letter en twee cijfers. Deze systematiek zorgt ervoor dat uw factuur gemakkelijk te begrijpen en te controleren is. 

Hieronder kunt u meer lezen over tarieven en prestaties mondzorg 2014.

Techniek- en materiaalkosten

Dit zijn de kosten die gemaakt worden voor het maken van een werkstuk zoals een prothese, kroon of brug. De kosten hiervan kan per werkstuk en per patiënt verschillen.

- Tarieven tandheelkundige zorg: tariefbeschikking TB/CU-7080-01 Tandheelkundige zorg (PDF) 

- Tarieven orthodontische zorg: tariefbeschikking TB-CU-7081-01_Orthodontische_zorg.(PDF)