Kindertandheelkunde


In onze praktijken zijn kinderen meer dan welkom. Meekomen tijdens de controle van de ouders of broers en zussen is meestal het beste moment om kennis te maken met de tandarts. 
Wij raden aan uw kind al vanaf een jaar of twee mee te nemen. Zo kan uw kind wennen aan de nieuwe omgeving en de tandarts. 

Kinderen worden op een vriendelijke en prettige manier benaderd waardoor ze zich op hun gemak voelen. De behandeling van kinderen is maatwerk waarbij het kind centraal staat.
Samen zorgen we ervoor dat uw kind minder zenuwachtig naar de tandarts gaat. Angst voor de tandarts zal hierdoor tot het verleden behoren. 
In onze praktijken zijn tevens kindertandverzorgers werkzaam, die bevoegd zijn om kinderen te behandelen. Een kindertandverzorgser is een mondhygiënist met een extra opleiding voor het behandelen van kinderen. Preventie staat hierbij voorop, maar ook het behandelen van gaatjes hoort tot het takenpakket. Bij een gecompliceerde behandelbehoefte en/of extreme angsten zal uw zoon of dochter verwezen worden naar een specialist op het gebied van de kindertandheelkunde.

Verwijzingen 
 
Onder andere heel angstige kinderen, kinderen met een verstandelijke beperking, hele jonge kinderen met gaatjes, kinderen met een ontwikkelingsachterstand kunnen worden verwezen naar onze praktijk. 

Door ervaring is gebleken dat de juiste benadering bij het behandelen van kinderen tot een zeer positief resultaat kan leiden. Kinderen komen zelfs graag hun tanden laten zien en behouden langer hun volwassen tanden en kiezen!