Endodontologie

Een wortelkanaalbehandeling wordt ook wel zenuwbehandeling of endodontische behandeling genoemd.

Iedere tand of kies heeft één of meerdere kanalen. Deze kanalen worden binnen de tandheelkunde aangeduid met de pulpa. De pulpa is levend weefsel en bestaat uit zenuwvezels en bloedvaatjes. Aan de pulpa kunnen ziekten ontstaan, bijvoorbeeld ontstekingen. Dit kan gevolgen hebben voor de tand of kies, maar ook voor het kaakbot. Als patiënt voelt u pijn of is een tand of kies erg gevoelig voor warmte of kou. Ook kan een tand of kies gaan verkleuren. Het is dan noodzakelijk dat een wortelkanaal wordt schoongemaakt en vervolgens weer opgevuld wordt, zodat bacteriën gedood worden en geen kans meer krijgen om voort te woekeren.

Wortelkanaalbehandelingen kunnen uiteen lopen van vrij makkelijk, bij bijv. een voortand met één kanaal tot zeer moeilijk bij een bovenkies met vier kanalen en kromme wortels. De gemiddelde behandeltijd kan uiteen lopen van ongeveer een half uur tot anderhalf/tweeenhalf uur, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad.
Meestal wordt in de eerste zitting in korte tijd de kanaalbehandeling alleen gestart (endostart) en de patient van de pijn verlost, waarna een langere afspraak gemaakt kan worden voor het afmaken van de behandeling.

Alhoewel veel soorten wortelkanaalbehandelingen worden uitgevoerd door een algemene tandarts, echter zijn er situaties waarbij de wortelkanaalbehandeling wordt uitgevoerd door een tandarts endodontoloog. Tandarts-endodontologen hebben zich gespecialiseerd in endodontische behandelingen. Na hun studie tandheelkunde hebben ze daar drie jaar extra opleiding voor gevolgd.
De tandarts-endodontoloog beschikt over een operatiemicroscoop. Hierdoor zijn zowel de diagnose als de behandeling meer voorspelbaar wat betreft het eindresultaat.  In het bijzonder gaat het om herbehandelingen (behandelen van oudere wortelkanaalbehandeling) en complexe behandelingen waarbij de toegang tot de kanalen beperkt is (bijvoorbeeld onder een kroon of door de afwijkende vorm van de kanalen). 

Drs. Offer Zukerman, een door de NVVE erkend tandarts endodontoloog, staat voor u klaar bij Ivory & Ivory Nieuwegein.