Taakdelegatie

Bronnen:- Juridische grondslag: Wet BIG- Circulaire Inspectie Gezondheidszorg d.d. 7 februari 2008 met als onderwerp: Taakherschikking in de tandheelkundige praktijk en het uitvoeren van voorbehouden handelingen door niet-tandartsen.

Wat zijn voorbehouden handelingen?

Voorbeelden van voorbehouden handelingen in de tandheelkunde zijn:- Het maken van restauraties- Toedienen van lokale verdoving- Maken van röntgenfoto’s - Chirurgische ingrepen Niet-voorbehouden handelingen zijn alle overige handelingen in de tandheelkunde. Niet-voorbehouden handelingen worden weer verdeeld in risicovolle en niet-risicovolle handelingen.

Zelfstandige en functionele bevoegdheid

Een tandartsassistent of preventieassistent heeft wettelijk geen zelfstandige of functionele bevoegdheid voor tandheelkundige handelingen en werkt altijd in opdracht van een tandarts of mondhygiënist. Een mondhygiënist mag alleen taken delegeren, waartoe hij of zij zelfstandig bevoegd is. Een mondhygiënist is bijvoorbeeld niet zelfstandig bevoegd voor het geven van anesthesie en het verrichten van restauraties en mag deze taken niet delegeren.

Een preventieassistent is wettelijk geen beschermd beroep of titel. Er bestaat geen verschil tussen de regels en voorwaarden welke gelden voor een tandartsassistent en een preventieassistent. Alleen indien volledig aan alle voorwaarden is voldaan, is de uitvoerende assistent bekwaam en daarmee bevoegd. Voor de tandarts die de opdracht geeft.

1. De tandarts is deskundig en bekwaam tot indicatiestelling.

2. De tandarts geeft opdracht per patiënt en geeft indien nodig aanwijzingen en evalueert de uitvoering; de opdracht wordt schriftelijk vastgelegd in een protocol.

3. De tandarts stelt vast dat de assistent bekwaam is om de voorbehouden handeling naar behoren uit te voeren.

4. De tandarts is fysiek in de praktijk aanwezig voor overleg, advies en de mogelijkheid van tussenkomst. Telefonische bereikbaarheid of bereikbaarheid op afstand is niet voldoende. Voor de tandartsassistent die de opdracht uitvoert.

1. De assistent handelt uitsluitend in en na opdracht van de tandarts.

2. De assistent handelt volgens de gegeven aanwijzingen.

3. De assistent stelt zelf vast of zij bekwaam is om de voorbehouden handeling naar behoren uit te voeren.

4. De assistent informeert de patiënt dat hij de voorbehouden handeling uitvoert in opdracht van de tandarts en vraagt de patiënt toestemming voor deze behandeling.

5. Opleiding door uitsluitend de opdrachtgever (tandarts) is alleen acceptabel indien er toezicht door derden (professionals in het opleidingscircuit) op de interne opleiding is. CertificaatZorg dat je altijd specifiek gecertificeerd bent voor een bepaald type handeling. Volg een cursus of opleiding bij een professioneel en gerenommeerd bij- en nascholings instituut. Informeer de patiënt over het feit dat je speciaal voor deze taak bent opgeleid. Bevestig eventueel je certificaten aan de wand van de behandelkamer. LogboekZorg dat je altijd zelf en onafhankelijk van de tandarts je bekwaamheid kunt aantonen. Alleen een certificaat van een cursus of een opleiding is op termijn niet voldoende.  Je zult ook daadwerkelijk en regelmatig de betreffende handelingen moeten uitvoeren, om ervaring, routine en voortschrijdende kennis op te bouwen.

Rol in de praktijkTaakdelegatie zal betekenen dat je taken uitvoert die tot de zelfstandige bevoegdheid van de tandarts of de mondhygiënist behoren. Als je aan alle voorwaarden hebt voldaan ben je daar ook wettelijk toe bevoegd.

Stel je nooit voor als tandarts of mondhygiënist. Doe je dat wel, dan ben je strafbaar, omdat tandarts en mondhygiënist beschermde functienamen zijn.